Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
event:mfcs [2012/11/21 22:10]
sachy
event:mfcs [2015/11/11 01:50] (current)
sachy
Line 9: Line 9:
 ====== Mainframe courses ====== ====== Mainframe courses ======
  
-Moderní mainframy (MF) jsou evoluční následovníci sálových počítačů,​ které hackovali naši otcové a matky. Jejich ​historie ​sahá až před Unixový rok 0, tedy do let šedesátých,​ kdy v IBM stvořili OS/360.+Moderní mainframy (MF) jsou evoluční následovníci sálových počítačů,​ které hackovali naši otcové a matky. Jejich ​binární kompatibilita ​sahá až před Unixový rok 0, tedy do let šedesátých,​ kdy v IBM stvořili OS/360.
  
 Tam, kde mi zbyde čas nebo se to bude tématicky hodit, se rozpovídám o zabezpečení mainframu. Nemusíte se bát, tohle určitě nevynechám:​) Tam, kde mi zbyde čas nebo se to bude tématicky hodit, se rozpovídám o zabezpečení mainframu. Nemusíte se bát, tohle určitě nevynechám:​)
Line 21: Line 21:
   * Seznámení s hardwarem   * Seznámení s hardwarem
   * Stream destroyed   * Stream destroyed
-  * slides (en): [[http://​brmlab.lainspira.net/mfcs/​mfcs0.pdf]]+  * slides (en): [[http://nat.brmlab.cz/talks/mainframes/​mfcs0.pdf]]
  
 Talk 1: 14.11.2012 (done) Talk 1: 14.11.2012 (done)
Line 27: Line 27:
   * Initial Program Load - aneb zastrčit do zásuvky a co dál   * Initial Program Load - aneb zastrčit do zásuvky a co dál
   * Zbyde-li čas, první prihlášení na MF   * Zbyde-li čas, první prihlášení na MF
-  * Stream - coming soon... +  * Recording: [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​mainframes/​2012-11-16-mainframes-02.mkv]] 
-  * Slides (en): [[http://​brmlab.lainspira.net/mfcs/​mfcs1.pdf]]+  * Slides (en): [[http://nat.brmlab.cz/talks/mainframes/​mfcs1.pdf]]
  
-Talk 2:+Talk 2: 21.11.2012 (done)
   * První přihlášení   * První přihlášení
   * Interactive System Productivity Facility   * Interactive System Productivity Facility
   * Datasets, members, jak vyrobit soubor...   * Datasets, members, jak vyrobit soubor...
   * ... a něco do něj napsat   * ... a něco do něj napsat
-  * Stream ​coming soon +  * Recording: [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​mainframes/​2012-11-21-mainframes-03.mkv]] 
-  * Slides (en): [[http://​brmlab.lainspira.net/mfcs/​mfcs2.pdf]]+  * Slides (en): [[http://nat.brmlab.cz/talks/mainframes/​mfcs2.pdf]]
  
-Talk 3:+Talk 3: 28.11.2012 (done)
   * Scriptovací jazyk REXX - Hello World, ify, smyčky, I/O,...   * Scriptovací jazyk REXX - Hello World, ify, smyčky, I/O,...
   * Trasování scriptů   * Trasování scriptů
   * (tady končí legrace)   * (tady končí legrace)
 +  * Recording: [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​mainframes/​2012-11-28-mainframes-04.mkv]]
 +  * Slides (en): [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​mainframes/​mfcs3.pdf]]
  
-Talk 4:+Talk 4: 12.12.2012
   * Job Control Language, program queue   * Job Control Language, program queue
   * Od RC0 po ABEND   * Od RC0 po ABEND
   * IEFBR14   * IEFBR14
 +  * Recording: [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​mainframes/​2012-12-12-mainframes-05.mkv]]
 +  * Slides (en): [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​mainframes/​mfcs4.pdf]]
    
-Talk 5: +Talk 5: 19.12.2012 
-  * Unix System Services ​(pokud to do té doby zprovozním)+  * Unix System Services
   * Příprava na HLASM (datasety, JCL)   * Příprava na HLASM (datasety, JCL)
- 
-Talk 6: 
   * Assembler (savearea, Principles)   * Assembler (savearea, Principles)
   * Hello World, základní instrukce   * Hello World, základní instrukce
 +  * Recording: [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​mainframes/​2012-12-19-mainframes-06.mkv]]
 +  * Slides rev #2 (en): [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​mainframes/​mfcs5.pdf]]
  
-Talk 7+Talk 616.1.2013 
-  * Binární zarovnání sériefinal testoslava konce :)+  * Unix system services 
 +  * C (Hello worldkompilacefopen()) 
 +  * Recording[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​mainframes/​2013-01-16-mainframes-07.mkv]] 
 +  * Slides (en): [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​mainframes/​mfcs6.pdf]]
  
 Je možné, že něco přeskočím,​ něco přidám, něco mi zamítnete a něco nás zaujme a strávíme tím delší čas - takže tenhle seznam berte spíš jako list věcí které bych rád zmínil. Je možné, že něco přeskočím,​ něco přidám, něco mi zamítnete a něco nás zaujme a strávíme tím delší čas - takže tenhle seznam berte spíš jako list věcí které bych rád zmínil.
 +
 +{{tag>​video}}
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki