Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

event:lightning_talks [2012/10/13 00:06]
jenda
— (current)
Line 1: Line 1:
-~~NOTOC~~ 
-~~NOCACHE~~ 
-====== Lightning Talks ====== 
  
-{{template>infobox| 
-name=Lightning Talks| 
-image=:event:pivni_hodiny.jpg?200| 
-founder=[[user:stick]]| 
-datetime=**1st Thursday**\\ of every month\\ **20:00**| 
-place=brmlab|stream=[[stream]]}} 
- 
-Lightning talks is an event that takes place at **20:00 every month on the first Thursday**. Around 5-10 lightning talks will shortly introduce audience to various topics. Each talk is around 5-20 minutes long, we don't enforce hard limits anymore. Afterwards people are free to discuss topics they got interested in. The best speaker will receive a nice T-shirt with our logo! It is similar to famous [[wp>Pecha Kucha]] Nights or [[wp>Ignite_(event)|Ignite]] events. More info below ... 
- 
-===== Next session ===== 
- 
-Next session of lightning talks: **~~NEXTDAY:first thu~~, 20:00** 
- 
- 
-registered lightning talks for the next session: 
- 
-^ # ^ name ^ project ^ title ^ language ^ 
-^ use [[https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dE92Q2NIekIzWDhqRThKT3J3NlhqaVE6MQ|this form]] to register your lightning talk for the next session ^^^^^ 
- 
-<note tip> 
-{{  :event:live.png?nolink}} 
-STREAM: https://brmlab.cz/stream\\ 
-mplayer http://brmlab.cz/stream.flv 
-</note> 
-===== How it works ==== 
- 
-  * first lightning talk starts at **20:00**, please **don't be late** to avoid any interruptions 
-  * lightning talks should be between 5-10 minutes long 
-  * at the end of the session, audience will **vote** for the best lightning talk and the **best speaker receives cool [[:promote#t-shirts|T-shirt with our logo]]**! 
-  * you can get **beverages and snacks from our bar** after the last talk to make discussions even more fun! 
-  * There is also an opportunity for you to submit your short talk without spending too much time on talk preparation even during the LT evening but as a non-competitive submission only. It means you cannot win the prize for best talk of the event, as ti was submited to the program late. 
- 
-===== Cool! I want to be a speaker ===== 
- 
-==== Before the talk ==== 
- 
-|  **now**  |  **register your lightning talk**\\ for the next session at any time using\\ \\ >> >> >> [[https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dE92Q2NIekIzWDhqRThKT3J3NlhqaVE6MQ|this form]] << << <<.\\ \\ You should submit only one proposal per event.\\ Come again next month if you have more ideas for talks.  | 
-|  at least\\ **one day prior**\\ the event\\ \\ (that means Wed 23:59UTC)  |  **send an email to\\  [[talks@brmlab.cz]]** containing:  | 
-|  :::  | * your name  \\ * title of the talk  | 
-|  :::  | one of the following: \\ * slides in PDF format  \\ * link to [[http://prezi.com/|Prezi]] presentation  \\ * HTML file with presentation, e.g. [[http://html5rocks.com|HTML5Rocks]]  \\ * sequence of images (in PNG/JPG format, e.g. 01.jpg, 02.png, 03.jpg, etc.)  \\ * link to video (with or without sound) in common format that is maximum 7 minutes long and no larger than 256 megabytes  | 
-==== Prepare your materials ==== 
- 
-  * **ENG**lish{{:event:flag-eng.png}}/**CZ**ech{{:event:flag-cze.png}}/**S**lova**K**{{:event:flag-svk.png}} languages are preferred for lightning talks/slides 
-  * include the following things in your last slide 
-    * name 
-    * contact (e.g. email, jabber, phone/sip) 
-    * links (e.g. project homepage, source repositories) 
- 
-==== On presentation day ==== 
- 
-  * be present 10 minutes before the session (i.e. 19:50) 
-  * be prepared to meet people interested in the theme you've presented after the session 
-  * have a flyer, handout or business card ready 
- 
-===== Promo ===== 
- 
-  * poster: [[https://brmlab.cz/_media/event/brmlab-lt-poster.svg|svg]] {{brmlab-lt-poster.pdf|pdf}} 
- 
-===== Past sessions ===== 
-Recordings also available on [[http://video.hrach.eu/index.php?akce=6|http://video.hrach.eu]] 
- 
-**Oct 4th 2012, 20:00** 
-^ # ^ name ^ project ^ title ^ language ^ video ^ 
-| 1 | Petr Baudis |  -  | **ADOM - Ancient Domains of Mystery** | Czech | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2012-10/adom-pasky.mkv|h.264/mkv]] | 
-| 2 | Radka "chido" Haneckova {{:event:medal-gold.png}} |  [[project:biolab|]]  | **Bioelectricty, the circuit design of the electric eel**\\ Rada bych z pohledu ponekud zacatecnickeho biologa poreferovala o zajimavych tematech tykajicich se fenomenu bioelektriny. Zacnu s veleznamym sokujicim uhorem elektrickym a jeho schemou zapojeni :) My first talk concerning electric phenomena in biological organisms will be about the wiring of the well known electric eel - my talk is intended to be in czech, but I am flexible and can switch to english if enough people are interested. | Czech | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2012-10/uhori-chido.mkv|h.264/mkv]] | 
-| 3 | Stefan Gursky |  [[project:food_hacking|Food hacking]]  | **Kvas a medovina v Brmlabe** | Slovak | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2012-10/kvas-stevko.mkv|h.264/mkv]] | 
-| 4 | Pavol Rusnak |  [[http://www.prokopbartonicek.com/?page_id=564|Mirrsaic]]  | **Mirrsaic - NOW (making of)** | Slovak | no record | 
- 
-**Sep 6th 2012, 20:00** 
-^ # ^ name ^ project ^ title ^ language ^ video ^ 
-| 1 | ray {{:event:medal-gold.png}} | | **Urychlovač Elizabeth**:  Electron Induction Accelerator - Betatron. Kruhový urychlovač elektonů pro výrobu neutronů,antihmoty,vysokoenergetického záření gamma nebo beta. | cs | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2012-09/betatron-ondra.mkv|h.264/mkv]] | 
-| 2 | Petr Baudis | | **Quantum Computing Primer** - stručný úvod do kvantových počítačů. Čím se liší od těch obyčejných (nepůjdeme do matematických detailů některých operací) a proč je tak těžké postavit počítač s hodně qubity. Pár problémů, které umíme na kvantových počítačích (teoreticky) řešit. | cs | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2012-09/kvantove-pocitace-pasky.mkv|h.264/mkv]] | 
-| 3 | Jiri Kerestes {{:event:medal-silver.png}} | [[project:tesla_coil]] | {{:event:lt-tesla-coil.pdf|Tesla coil demystified}} \\   Princip funkce Teslova transformátoru, rozdíl mezi konstrukcí jiskřišťovou a tranzistorovou. Trocha teorie na závěr. | cs | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2012-09/tesla-coil-nephirus.mkv|h.264/mkv]] | 
-| 4 | Martin Sacha {{:event:medal-silver.png}} | | **Edge of Serviceability - HW**:  Lehký úvod do vlastností hardwaru určeného pro five-nine dostupnost. Ukážeme si, jak takový hardware vypadá, kde a na co se používá, co na něm běhá a řekneme si, kdo používá jediný exemplář v ČR. Přítomní dostanou do ruky čtyřjádrový procesor o základním taktu 5.2GHz. | cs | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2012-09/ha-sachy.mkv|h.264/mkv]] | 
-| 5 | Jan Hrach | | **One X client to pwn them all!** X protokol vznikl na sálových počítačích v 80. letech minulého století a od té doby zůstal prakticky nezměněn. Bohužel se v době návrhu na bezpečnost příliš nehledělo, o bezpečnostních dírách se ale moc neví a nemluví. Ukážeme si, jak uniknout z různých typů jailu a jak získat roota interakcí klientů na jednom serveru. Podle zájmu bude předvedeno vyownování mé virtuální mašiny nebo přinesených notebooků :). | cs | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2012-09/x-security-jenda.mkv|h.264/mkv]] | 
- 
- 
-**May 3th 2012, 20:00** 
-^ # ^ name ^ project ^ title ^ language ^ video ^ 
-| 1 | Pavel Ruzicka {{:event:medal-gold.png}} | | {{:event:lt-kindlehacking.pdf|Kindle hacking}} \\ par informaci ohledne bezpecnosti elektronicke ctecky Kindle aneb co vam Amazon nerekl | {{:event:flag-cze.png}} Czech | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2012-05/kindle-hacking-ruza.mkv|h.264/mkv]] | 
-| 2 | Michal Tuláček | | {{:event:vesmirne_pravo.pdf|Space law}} \\ Space, the final frontier... Vesmír je podobně jako volné moře mezinárodní prostor, který si nemůže přivlastnit žádný stát, ale kde naopak všechny státy mohou bádat a který mohou využívat. Pravidla  pro využití vesmíru tvoří tzv. kosmické právo - space law. Lightning talk bude obsahovat stručný úvod do práva mezinárodních prostorů a následně trochu podrobněji rozebere právo kosmického prostoru. | {{:event:flag-cze.png}} Czech | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2012-05/space-law-tutchek.mkv|h.264/mkv]] | 
-| 3 | Petr Baudiš | | Eyetracker \\ Jak funguje a jak jsme vylepšovali eyetracker. Trocha zajímavé geometrie, Beziérových křivek a numerických metod. | {{:event:flag-cze.png}} Czech | camera destroyed | 
-| 99 | btr | | Security certification (no streaming) \\ Review of the online security certifications. | {{:event:flag-cze.png}} Czech | stream server 0wned | 
- 
-**Apr 5th 2012, 20:00** 
-^ # ^ name ^ project ^ title ^ language ^ video ^ 
-| 1 | Martin Šácha {{:event:medal-bronze.png}} | | {{:event:hashe_sacha.pdf|Hash functions}} \\ Quick overview howto protect and break them | {{:event:flag-cze.png}} Czech | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2012-04/hashes-sachy.mkv|h.264/mkv]] | 
-| 2 | biiter {{:event:medal-gold.png}} | | Hoare logic and automated program verification \\ Jak modelovat program a testovat jeho spravnost? Uvod do Hoarovy logiky. | {{:event:flag-cze.png}} Czech | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2012-04/hoare-logic-bitr.mkv|h.264/mkv]] | 
-| 3 | Jester Bane | | {{:event:ietf83_lightning_talks.pdf|Nové TLS/Websec protokoly}}\\ Novinky v TLS a Websec protokoloch z IETF 83 | {{:event:flag-svk.png}} Slovak | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2012-04/ietf-83-websec.mkv|h.264/mkv]] | 
-| 4 | Jan Hrach {{:event:medal-silver.png}} | | {{:event:deniable.pdf|Future challenges in deniable encryption}} \\ Na konci loňského roku rozvířil linuxové vody projekt DM-Steg (http://dmsteg.sourceforge.net/). Co přináší a proč by nás to mělo zajímat? | {{:event:flag-cze.png}} Czech | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2012-04/dmsteg-jenda.ogg|vorbis/ogg]] audio only, camera failed :-( | 
- 
-**Mar 1st 2012, 20:30** 
-^ # ^ maj. grade ^ full ratings ^ name ^ title ^ video ^ 
-| 1 | A | AABBB | František Polach | {{:event:polach-why_to_not_not_start_a_startup.pdf|Why to Not Not Start a Startup}} | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2012-03/why-not-not-start-a-startup.mkv|h.264/mkv]] | 
-| 2 | B | AABCF | Petr Baudiš | {{:event:pasky-vote.pdf|Don't vote: Judge!}} On voting systems and the "Majority Judgement" criterion. <sup>[[http://vwl1.ets.kit.edu/downloads/Balinski_JudgeDontVote_Slides.pdf|inspired by]]</sup> | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2012-03/voting-systems-pasky.mkv|h.264/mkv]] | 
-| 3 | B | AABDF | TomSuch | HVLab | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2012-03/hvlab-tomsuch.mkv|h.264/mkv]] | 
-| 4 | C | CCCCC | Růža | Kindle | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2012-03/kindle-adhoc-ruza.mkv|h.264/mkv]] | 
-| 5 | C | CCCD | Martin Šácha | {{:event:sachy-ugj.pdf|Ubuntu Global Jam}} - vše co víte a báli jste se říci | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2012-03/ubuntu-global-jam.mkv|h.264/mkv]] | 
-| 6 | F | FFFFU | Biiter Biiter | Nic neřekl | 
- 
-**Jan 5th 2012, 20:00** 
-^ # ^ name ^ project ^ title ^ language ^ video ^ 
-| 1 | Petr Baudis  | | {{:event:dnssec.pdf|DNSSEC}} | {{:event:flag-cze.png}} Czech | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2012-01/dnssec-pasky.mkv|h.264/mkv]] |  
-| 2 | Michal Tulacek  | | {{:event:acta.pdf|ACTA}} | {{:event:flag-cze.png}} Czech | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2012-01/acta-tutchek.mkv|h.264/mkv]], [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2012-01/acta-afterdiscussion-brm.mkv|h.264/mkv]] | 
- 
- 
-**Dec 1st 2011, 20:00** 
-^ # ^ name ^ project ^ title ^ language ^ video ^ 
-| 1 | Martin Šácha {{:event:medal-gold.png}} |  -  | {{:event:talk_sachy.pdf|Cellular Automata: Dead or Alive?}} | {{:event:flag-cze.png}} Czech | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2011-12/bunecne-automaty-sachy.mkv|h.264/mkv]] | 
-| 2 | Jan Hrach {{:event:medal-silver.png}} |  -  | {{:event:captive.pdf|Captive portal considered broken}} | {{:event:flag-cze.png}} Czech | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2011-12/captive-portal-jenda.mkv|h.264/mkv]] | 
- 
-**November 4th 2011, 20:00** 
-^ # ^ name ^ project ^ title ^ language ^ video ^ 
-| 1 | David Klusáček {{:event:medal-gold.png}} |  -  | {{:event:jetpropulsion.pdf|Teorie reaktivního pohonu}} | {{:event:flag-cze.png}} Czech | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2011-11/reaktivni-pohony-klusacek.mkv|h.264/mkv]] | 
-| 2 | Pavel Růžička {{:event:medal-silver.png}} |  [[project:ipv6]]  | {{:event:omyly.pdf|Oblíbené omyly v bezpečnosti}} | {{:event:flag-cze.png}} Czech | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2011-11/omyly-v-bezpecnosti-ruza.mkv|h.264/mkv]] | 
-| 3 | Jan Hrach {{:event:medal-bronze.png}} |  [[project:freakcard]]  | {{:event:rfid-2.pdf|RFID (in)security primer 2}}\\ (relay attack demo, power analysis) | {{:event:flag-cze.png}} Czech | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2011-11/rfid-insecurity-2-jenda.mkv|h.264/mkv]] | 
-| 4 | Jan Černý |  -  | {{:event:nette.pdf|Představení php frameworku Nette}} | {{:event:flag-cze.png}} Czech | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2011-11/nette-chemix.mkv|h.264/mkv]] | 
- 
- 
-**October 6th 2011 20:00** 
- 
-^ # ^ name ^ project ^ title ^ language ^ video ^ 
-| 1 | Petr Baudis {{:event:medal-silver.png}} |  -  | {{:event:dynsys.pdf|Dynamic Systems}} | {{:event:flag-cze.png}} Czech | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2011-10/dynamic-systems-pasky.avi|h.264/avi]] | 
-| 2 | Tomas Mudrunka |  -  | {{:event:paris.pdf|Hackerspacy v Parizi a okoli}} | {{:event:flag-cze.png}} Czech | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2011-10/paris-hackerspaces-harvie.avi|h.264/avi]] | 
-| 3 | Jan Hrach |  [[project:freakcard|]]  | {{:event:rfid.pdf|RFID (in)security primer}} | {{:event:flag-cze.png}} Czech |[[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2011-10/rfid-insecurity-1-jenda.avi|h.264/avi]] | 
-| 4 | Pavol Rusnak {{:event:medal-gold.png}} |  -  | [[http://prezi.com/n9ipt6dsold-/kivaorg/|Kiva.org]] | {{:event:flag-svk.png}} Slovak |[[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2011-10/kiva.org-stick.avi|h.264/avi]] | 
-| 5 | Jiří Keresteš  |  -  | {{:event:pskl_i.pdf|Pohonné systémy kosmických lodí I}} | {{:event:flag-cze.png}} Czech |[[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2011-10/pohony-kosmickych-lodi-1-nephirus.avi|h.264/avi]] | 
-| 6 | Dominik Sauer {{:event:medal-gold.png}} |  -  | {{:event:band.pdf|Work recordings of acoustic band}} | {{:event:flag-eng.png}} English |[[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2011-10/ 
-work-recordings-of-acoustic-band-sauer.avi|h.264/avi]] | 
-| 7 | Pavel Ruzicka {{:event:medal-bronze.png}} |  -  | {{:event:europen.pdf|39. konference Europen - EGI SCIRT, sign pad}} | {{:event:flag-cze.png}} Czech |[[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2011-10/europen-39-ruza.avi|h.264/avi]] | 
- 
-**September 1st 2011 20:00** 
- 
-^ # ^ name ^ project ^ title ^ language ^ video ^ 
-| 1 | Pavel Ruzicka {{:event:medal-gold.png}} |  [[project:kinect|]]  | {{:event:01-kinect.pdf|Navnadění na}} [[event:kinect_hacking_contest|]] | {{:event:flag-cze.png}} Czech | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2011-09/kinect-hacking-ruuza.mkv|h.264/mkv]] (38MB) | 
-|2 | Pavol Rusnak {{:event:medal-silver.png}} |  -  | {{:event:02-viselecom.pdf|Visualiz 
-ing Electronic Communication}} [[http://www.youtube.com/watch?v=baVQ5MPcXaI|video]] | {{:event:flag-svk.png}} Slovak | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2011-09/visualizing-electronic-communication-stick.mkv|h.264/mkv]] (32MB) | 
-| 3 | Jan Hrach |  -  | {{:event:03-fyzika.pdf|Fyzika kolem nas}} | {{:event:flag-cze.png}} Czech | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2011-09/fyzika-2-jenda.mkv|h.264/mkv]] (28MB) | 
-| 4 | Vaclav Hula |  -  | {{:event:04-chemie1.pdf|Zaklady chemie I}} | {{:event:flag-cze.png}} Czech | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2011-09/zaklady-chemia-1-ax.mkv|h.264/mkv]] (43MB) | 
-| 5 | Petr Baudis |  -  | {{:event:05-oss.pdf|Jak ucit studenty prispivat do OSS projektu?}} | {{:event:flag-cze.png}} Czech | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2011-09/prispivani-do-oss-pasky.mkv|h.264/mkv]] (17MB) | 
-| 6 | Jamison Young {{:event:medal-bronze.png}} |  -  | Vintage Lamps are Cool!\\ Let's Jam! :) | {{:event:flag-eng.png}} English | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2011-09/vintage-lamps-lets-jam.mkv|h.264/mkv]] (33MB) | 
- 
-**June 2nd 2011 20:00** 
- 
-^ # ^ name ^ project ^ title ^ language ^ video ^ 
-| 1 | Jan Hrach | [[:project:brmpaw]] | {{:event:01-magpole.pdf|Fyzika kolem nás - měření statických mag. polí}} | {{:event:flag-cze.png}} Czech  | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2011-06/LT-2011-06-02-Hrach-Hallova_sonda.mkv|h.264/mkv]] (11MB) | 
-| 2 | Petr Hromadko {{:event:medal-bronze.png}} |  -  | [[http://prezi.com/yptugym6rxmd/honey-net-project/|honeynet project]] | {{:event:flag-cze.png}} Czech  | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2011-06/LT-2011-06-02-Hromadko-Honeynet.mkv|h.264/mkv]] (11MB) | 
-| 3 | Jiri Kerestes | [[:project:bitcoin]] | {{:event:03-bitcoin.pdf|Bitcoin - co to vlastne je a k cemu je to dobre?}} | {{:event:flag-cze.png}} Czech  | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2011-06/LT-2011-06-02-Kerestes-Bitcoin.mkv|h.264/mkv]] (14MB) | 
-| 4 | Pavol Rusnak |  -  | {{:event:04-make-tipstricks.pdf|make - tipy a triky}} | {{:event:flag-svk.png}} Slovak  | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2011-06/LT-2011-06-02-Rusnak-make_tips.mkv|h.264/mkv]] (16MB) |  
-| 5 | Tomas Mudrunka |  -  | {{:event:05-czfree.pdf|CZFree.NET - jak se pripojit a jak na internet}} | {{:event:flag-cze.png}} Czech  | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2011-06/LT-2011-06-02-Mudrunka_czfree.mkv|h.264/mkv]] (12MB)| 
-| 6 | Petr Baudis |  -  | [[http://pasky.or.cz/dev/glibc/ifunc.c|ifunc - smart symbols in libc]] | {{:event:flag-eng.png}} English  | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2011-06/LT-2011-06-02-Baudis-ifunc.mkv|h.264/mkv]] (13MB) | 
-| 7 | Pavel Ruzicka {{:event:medal-silver.png}} | [[project:tor]] | {{:event:07-revolucion.pdf|(R)evolución ya?}} | {{:event:flag-cze.png}} Czech  | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2011-06/LT-2011-06-02-Ruzicka-Revolucion_ya.mkv|h.264/mkv]] (18MB) | 
-| 8 | Josef Prusa {{:event:medal-gold.png}} | [[:project:reprap]] | {{:event:08-thingdoc.pdf|ThingDoc}} | {{:event:flag-cze.png}} Czech  | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2011-06/LT-2011-06-02-Prusa-Thingdoc.mkv|h.264/mkv]] (14MB) | 
- 
-**May 5th 2011 20:00** 
- 
-^ # ^ name ^ project ^ title ^ language ^ video ^ 
-| 1 | Petr Baudis |  -  | {{:event:01-osm.pdf|Ochranny system metra}} | {{:event:flag-cze.png}} Czech | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2011-05/metro.mkv|h.264/mkv]] (28MB)| 
-| 2 | Pavol Rusnak |  -  | {{:event:02-excusa.pdf|Effective XML processing using Automata}} | {{:event:flag-svk.png}} Slovak | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2011-05/xml-processing.mkv|h.264/mkv]] (14MB) | 
-| 3 | Tomas Mudrunka | [[:project:diy_synth]] | {{:event:03-synth.pdf|DIY Modularni LO-FI Syntetizatory}} | {{:event:flag-cze.png}} Czech | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2011-05/modularsynth.mkv|h.264/mkv]] (14MB) | 
- 
-**April 7th 2011 20:00** 
- 
-^ # ^ name ^ project ^ title ^ language ^ 
-| 1 | Tomas Suchan |  [[project:brain_hacking|]]  | {{:event:01-biofeedback.pdf|Biofeedback}} | {{:event:flag-cze.png}} Czech | 
-| 2 | Tomislav Arnaudov |  -  | {{:event:02-transport.pdf|Hack the Public Transport}} | {{:event:flag-svk.png}} Slovak | 
-| 3 | Pavol Rusnak |  [[project:laser_projector]]  | [[http://www.youtube.com/watch?v=JFAe27qdy8I|SVG-edit - vektorový editor vo vašom prehliadači]] | {{:event:flag-svk.png}} Slovak | 
-| 4 | Ondrej Mikle |  -  | {{:event:04-perspectives.pdf|Vylepšenie Perspectives a SSL Observatory}} | {{:event:flag-svk.png}} Slovak | 
-| 5 | Vaclav Hula |  [[:project:reprap]]  | {{:event:05-reprap.pdf|RepRap v Brmlabu}} | {{:event:flag-cze.png}} Czech | 
-| 6 | Petr Baudis {{:event:medal-gold.png}} |  -  | {{:event:06-puerh.pdf|Čaj Pu-erh}} | {{:event:flag-cze.png}} Czech | 
-| 7 | Michael Polak |  -  | {{:event:07-cps.pdf|Česká Pirátská Strana}} | {{:event:flag-cze.png}} Czech | 
-| 8 | niekt0 |  -  | {{:event:08-kyberiacz.pdf|kyberia.cz}} | {{:event:flag-svk.png}} Slovak | 
-| 9 | Michael Polak |  -  | {{:event:09-social.pdf|Decentralizovaná sociální síť jako náhrada Facebooku}} | {{:event:flag-cze.png}} Czech | 
- 
-{{page>event:start#ideas}} 
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki