Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
event:codenight:gsm [2013/11/11 20:25]
jenda created
event:codenight:gsm [2013/12/26 08:34] (current)
jenda Bit-sliced TEA
Line 1: Line 1:
 +==== Louskáme GSM ====
  
 +=== Přednáška první ===
 +
 +Part 1: teorie
 +  * co je to proudová šifra
 +  * secret-keystream tabulka
 +  * komprese této tabulky
 +  * rainbow table
 +Part 2: praktická implementace na Linuxu
 +  * Kraken
 +    * jak funguje (demo)
 +    * jak fakt strašně rychle číst 4 KiB bloky z disku na Linuxu
 +    * eliminujeme if-y (K-mapy a taky to jde jednodušeji…)
 +    * bitslicing - jak využít vektorové instrukce HW pro ~10x zrychlení
 +      * [[http://​plaintext.crypto.lo.gy/​en/​article/​378/​untwisted-bit-sliced-tea-time|Bit-sliced TEA]]
 +    * jak jsme ho zrychlili
 +    * proč už nejde použít
 +  * Píšeme vlastního Krakena
 +    * OpenCL crashcourse!!! - [[event:​codenight:​gsm:​cl|sample program]]
 +    * nejsem programátor,​ takže o architektuře vám moc neřeknu
 +
 +=== Přednáška druhá ===
 +
 +  * Jak vypadá GSM
 +    * timesloty, hopping, šifrování
 +    * proč se blbě sniffují hovory
 +  * Jak to sniffnout
 +  * Jak uhádnout keystream
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki