This is an old revision of the document!


Metaldetector

Metaldetector
editme
founder: gygal
depends on:
interested: EDITME1
EDITME2
software license: gygal-
hardware license: gygal-
status: active

stavba detektoru kovů.

Prozatímně se pouštím do ruského PIclone. Jedná se o jednodušší detektor kovů řízený mikroprocesorem PIC18F252 nebo atmega8 s diskriminací kovů a dosahem cca 35cm na minci velikosti naší 20koruny. Jeho výhoda je oproti TracertPI že jeho program je zdarma a autor ho průběžně vylepšuje.

Díky tomu stavba takovéhoto detektoru vychází 5-6x levněji než průmyslově vyráběné kusy… Prozatím vychází cena veškeré elektroniky na cca 500-600kč Dalsi konstrukce vitany.

Ve své podstatě existují 3 druhy detektorů a to:

• Pulzní PI Patří mezi nejnovější a pravděpodobně i nejperspektivnější skupinu. Mezi jejich přednosti patří vysoký dosah, byť za cenu zhoršeného rozpoznávání druhu kovu. Využívají pouze jedinou cívku. Pracují s vířivým polem vyvolaným magnetickým polem. Kdy po silném magnetickém pulzu detektor přijímá a detekuje vířivé proudy.

• IB balanční Pracuje na principu vyvážené indukčnosti kdy, cívky (vysílací a příjímací jsou k sobě kolmo). Teprve až s deformací magn. Pole způsobenou kovovým předmětem se naruší rovnováha a na příjímací cívce se naindukuje signál

• BFO záznějové Pracují na principu interference a patří myslím mezi nejrozšířenější. Pracují na principu uměny frekvence hlavního oscilátoru, jehož kmitočet se mění podle změny magnetického pole způsobeného kovovým předmětem.

literatura

Doporučuji si pročíst AR

http://www.scribd.com/doc/76178851/Prakticka-Elektronika-2001-04

www.cs.scribd/doc/76181587/Prakticka-elektronika-2003-8

oficiální stránky autora hledače stránka autora http://fandy.hut2.ru/ClonePI.htm

www.hw.cz/teorie-a-praxe/konstrukce/pi-detektor-kovu.html z českých webů

www.moh.blog.cz/0811/pi-detektory (nutno poznamenat, že detektor kovů z AR 4/01 a 8/03 již není dostupný, neboť autorovi shořel počítač i s programem…)

http://www.pablox.net/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=35

www.md4u.ru/index.php?page=pimd

http://www.thunting.com/smf/index.php?action=printpage;topic=7657.0;images

http://volny.cz/kachlik.jan/

také: A Radio - Praktická elektronika-článek: Na co lze narazit při oživování hledače Clone PI z PE 3/2007 a 4/2007 2009/7 strana:19

Tento článek jsem zatím nečetl- pokud by jej někdo měl k dispozici milerád ho doplním sen na web.

dps v plne kvalite -dlouha strana -123mm

POZN: na DPS je 12 propojek

seznam soucastek:

fotografie cívky a návod na navinutí:

Počet hřebíků musí být vždy lichý kvůli střídání vinutí. vnitřní poloměr je 8cm, vnější je 14cm. Ideální je navíjet na desku cca 30X30cm. Většina autorů motá cívky o délce cca 30/40m. Obvykle je motaná 2barevným zvonkovým drátem, ale není problém cívku navinout i lakovaným měděným či 3 žilovým silnějším drátem. Ve své podstatě Klesne odpor drátu cívky a stoupne její váha. Jako izolaci kolem hřebíků které se po vypěnění vytáhnou lze použít jakoukoliv bužírku. mně se osvědčila bužírka z UTP kabeláže od počítačů. na celou cívku jí jsou potřeba cca 4m+

Indukčnost mé staré cívky je:

odpor cívky je:1,0 Ohm

indukčnost nové cívky viz. foto:

odpor nové cívky je:1,1 Ohm

Indukčnost cívek které jsem navinul se pohybuje kolem 100ųH.

Soubory pro tisk komponent na reprabu:

pro modelování lze použít jednoduchý free software http://www.openscad.org/

pro složitější tvary lze použít http://www.freecadweb.org/

jako prohlížeč 3D modelů http://www.3d-tool.de/

zdrojové soubory .scad a .stl

GITHUB: https://github.com/gygal/metal_detector_pi_clone

 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki