This is an old revision of the document!


zatim jen par poznámek:

Mind programing

Testování možností porgramování mysli pomocí záměru (autosugesce)

Par predbežnejch testu ukázalo že existuje možnost vědomě měnit sposutu “nastavéní” v mysli/mozku. A dokonce se dá i programovat stejně jako PC . Zakladní problém je zde programovací jezyk testy ukázaly že běžná řeč na to není idealní protože vyznymy slov jsouv nejsou přesne určené.Pokud se funkce přesně definuje tak to funguje mnohem lépe.Jako další důleži krok se ukázalo rozlišovat běžný intrení dialog a “programování”.Učinek bežneého dialogu ma priliš malou prioritu a efekt je velice slabý. Tohle vyřešilo vytvoření nástavby (neco jako operační sytém nebo intreface)do které je se nutno přihlásit.Po přihlášení mají příkazi vetší prioritu a tim i větší efekt.

Momentalně sem se zasek na nedostatečné znalosti hardwaru (mozku) a problémem z definicí funkcí. Při spustění chybného programu to zpusobý error který se projevuje jako nárust produkce stresu v těle, při zavžnejší chybě to má i dusledky jako bolest hlavy, poruchy sosutredění. A při fatal error hrozí i ztráta vědomí.

Konečne jsem našel pod čim to na internetu hledat otazkou zatim zustava jestly se nekdo poušel takle mysl programovat nebo je to všude použito jen na vytvářeni sowtwaru pracujícícho podobně jako mozek tak jako tak mohlo by to poskytnout potřebné informace.

Měření , výstupy:

Zatim je to čiste subjektivní časem by se dalo použit GSR ,EEG a dalši techniky. System kterej se neustale prestavuje jak na rovni sowtveru tak hardverua ,zkoumajíci a upravujíci sam sebe pochybnejma metodama :)

Kyvadlo Nejsandnejší pro začátek používá mikropohyby ruky řízené podvědomím a kyvadlo jen tyhle pohyby “zesiluje”.

Automatické psaní Stejnej princip jako u kyvadla ale pohyb je zde mnohonásobne vetší a komplexnejší trvá déle se naučit.

Bdělost Změny neketrých parametrů vyvolávají změnu bdělosti

Emoce

GUI

Grafický intreface promítání informací do zorného pole. Nejedná se o vědomou vizualizaci ale o zapnuti “programu” a zobrazovaní dale probýhá automaticky. Zprovoznit to je docela komplexní poroblém zahrnujíci priority signálů , multisenzorickou integraci..

Vnitřní senzory

Emoce

Test - změna intenzity emoční odpovědi pomocí zesílení

Pamět

Resources

Systémové zdroje nejspíše dány mírou aktivace neurálních struktur. Casem bude nejpiše potřeba presnejší dělení.

Normální stav 100r

Codelets

Codelets implement the specialized processors of global workspace theory. Codelets also correspond more or less to Jackson’s demons (1987), Minsky’s agents (1985), and Ornstein’s small minds (1986). Edelman’s neuronal groups (1987) may well implement some codelets in the brain. Codelets come in a number of varieties each with different functions to perform, as we will see.

Perceptual codelets

Behavior codelets

Attention codelets

The task of attention codelets is to bring content to consciousness. In humans, this content may include constructed sensory images, feelings, emotions, memories, intuitions, ideas, desires, goals, etc

Motivated by novelty, unexpectedness, relevance to a goal, emotional content, etc.,

Expectation codelets

Among these attention codelets are expectation codelets, spawned by active behaviors that attempt to track the results of current actions or the lack thereof.

Intention codelet

spawned each time a volitional goal is selected. An intention codelet attempts to bring to consciousness any content that would be relevant to its goal

Information codelets

Cognitive cycle (notes)

Step 1

  • 1.EXPECTATION CODELETS (GLOBAL , FROM PREVIOUS CYCLE )SET SENSORS FOCUS
  • 2.RECEAVING OF DATA
  • 3.SAVE DATA TO SENSORY MEMORY
  • 4.ASIGN INTERPRETATION , CATEGORIZATION TROUGHT SPIPNET
  • 5.SEND INTERPRETATION , CATEGORIZATION , DATA PRECONSCIOOUS BUFFERS

“Specialized feature detectors (perception codelets ) Those that find features (bits of meaning, single chunks) relevant to their specialty activate appropriate nodes in perceptual memory. The decision as to which interpretations (recognitions, categorizations, ideas, meanings) to assign is made by perceptual memory (PM). slipnet, an activation passing semantic net. The slipnet settles into the various interpretations, represented by its nodes . Though interpretations are assigned during each cycle, the full meaning of a particular stimulus, say a sentence, may accumulate only over several cycles. The activation of nodes in PM decays, but it does so at such a rate that interpretations acquired during one cycle are still somewhat available during the next few cycles. “

Step 2

  • SAVE INTERPRETATION , CATEGORIZATION , DATA IN PRECONSCIOOUS BUFFERS

Step 3

sing the incoming percept and the residual contents of the preconscious buffers as cues, local associations are retrieved from Medium term memory and from Long term memory

Machine consciousness - projects

There are several serious, ongoing projects aimed a producing machine consciousness. One such, headed by Igor Aleksander, is relatively far along, having produced a working system, MAGNUS, using neural modeling that’s arguably capable of imagination (2000). A second such is my own IDA project to be described in some detail below. IDA is currently up and running, and exhibiting functional consciousness. A third such project, conceived by Rodney Cotterill and also based on neural modeling, aims at developing machine consciousness in a manner analogous to the way a human child develops An early version is being demonstrated (Cotterill 2001). For a fourth, Owen Holland and Rodney Goodman have embarked on a bottom up approach of add additional capabilities to a robotic system until it shows signs of consciousness REF. A fifth, due to Lee McCauley, builds consciousness into a neural schema system REF.

IDA model

IDA (Intelligent Distribution Agent) is a “conscious” software agent that was developed for the US Navy

IDA’S Modules and Mechanisms • Perception—Copycat Architecture—Hofstadter • Action Selection—Behavior Net—Maes • Episodic Memory—Sparse Distributed Memory—Kanerva • Emotions—Pandemonium Theory—Jackson • Metacognition—Fuzzy Classifier Systems—Holland • Learning—Copycat Architecture, Reinforcement • Constraint Satisfaction—Linear Functional • Language Generation—Pandemonium Theory • Deliberation—Pandemonium Theory • ‘Consciousness’ —Pandemonium Theory

Global Workspace Theory

In his global workspace theory, Baars, along with many others (e.g. (Minsky 1985, Ornstein 1986, Edelman 1987)) , postulates that human cognition is implemented by a multitude of relatively small, special purpose processes, almost always unconscious. (It's a multiagent system.) Communication between them is rare and over a narrow bandwidth. Coalitions of such processes find their way into a global workspace (and into consciousness). This limited capacity workspace serves to broadcast the message of the coalition to all the unconscious processors, in order to recruit other processors to join in handling the current novel situation, or in solving the current problem. Thus consciousness in this theory allows us to deal with novel or problematic situations that can’t be dealt with efficiently, or at all, by habituated unconscious processes. In particular, it provides access to appropriately useful resources, thereby solving the relevance problem. This theory offers an explanation for consciousness being serial in nature rather than parallel as is common in the rest of the nervous system. Messages broadcast in parallel would tend to overwrite one another making understanding difficult. It similarly explains the limited capacity of consciousness as opposed to the huge capacity typical of long-term memory and other parts of the nervous system. Large messages would be overwhelming to small, special-purpose processors. All this activity of processors takes place under the auspices of contexts (see Figure 1): goal contexts, perceptual contexts, conceptual contexts, and/or cultural contexts. Baars uses goal hierarchies, dominant goal contexts, a dominant goal hierarchy, dominant context hierarchies, and lower level context hierarchies. Each context is, itself, a coalition of processes. Though contexts are typically unconscious, they strongly influence conscious processes. A key insight of global workspace says that each context is, in fact, a coalition of processors. Baars postulates that learning results simply from conscious attention, that is, that consciousness is sufficient for learning. There's much more to global workspace theory, including attention, action selection, emotion, voluntary action, metacognition and a sense of self. I think of it as a high level theory of cognition

 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki