[[FAQ]]
 

This is an old revision of the document!


FAQ

CS/SK

Často kladené otázky.

Musím umět anglicky abych mohl přijít do brmlabu?

Ne. Ale možnost popovídat si s lidmi, kteří česky nerozumí bude omezená.

Musím rozumět elektronice/programování/...?

Není to nutné.

Kdy smím přijít do brmlabu?

Kdykoli je v brmlab otevřen. Snadno se to pozná ze záhlaví wiki, kde symbol sluníčka a nápis OPEN indikuje, že brmlab je otevřen. Pravidelná setkání (meetupy) se konají každé úterý. V brmlabu se koná mnoho událostí, které je možné navštívit. Pro přibližný odhad, zde je možné najít statistiky otevřenosti brmlabu.

Musím byť členom, aby som mohol prísť na nejakú akciu?

Nie. Na akcie Brmlabu majú spravidla prístup aj nečlenovia.

Ako a prečo sa stať členom?

Postup aj dôvody sú vysvetlené v sekcii Join us!. Pre navštívenie Brmlabu nie je nutné byť členom. Pre získanie členstva je nutná návšteva Brmlabu.

Chcem u vás usporiadať workshop alebo prednášku. Čo mám urobiť?

Určite je nutné ozvať sa emailom () a napísať, čoho sa bude prednáška alebo workshop týkať, pre koho je určená a ďalšie podrobnosti. Prednášky a workshopy sa zvyčajne riadia nasledujúcimi bodmi (platí však to, čo napíše rada)

 • Nemusíš byť členom, aby si mohol mať prednášku alebo workshop v Brmlabe.
 • Za prednášku alebo workshop v Brmlabe členstvo nezískaš.
 • Prednášky a workshopy v Brmlabe sú nehonorované (výnimočne môže prednášajúci dostať tričko Brmlabu) a bez povinného vstupného. Je možné účastníkom predávať materiál (zvyčajne pri workshopoch).
 • Počas prednášky musí byť v Brmlabe aspoň jeden člen (aby mohol byť Brmlab otvorený).
 • Prednáška či workshop by mali byť uvedené v kalendári a mali by mať vytvorenú wiki stránku udalosti.
 • Brmlab môže zabezpečiť (a zvyčajne tak robí) živý prenos a záznam videa z udalosti.

EN

Frequently Asked Questions.

Do I need to speak Czech in order to come to brmlab?

Not at all. Alas, you would perhaps be unable to strike a meaningful conversation with some people that do not know English.

Do I need to understand electronics/programming/...?

No, it is not necessary.

When I am allowed to come to brmlab?

Whenever it is open. This can easily be discerned by glancing into the header of any wiki page. A sun symbol along with the text OPEN indicates that brmlab is open. There are regular meetups every Tuesday. There are many open events held in brmlab. Just to make a picture, here you can find a brmlab open/close statistics.

Do I have to be member to attend an event?

No, nonmebers are generally wellcome at Brmlab events.

Why and how do I become a member?

See Join us!. You do not have to be a member to visit us but you have to visit us to be a member.

I would like to have a talk or workshop at Brmlab. What should I do?

You have to write an ameil to with information about your talk or workshop. Talks and workshops usually follow the following rules (but whatever council says goes):

 • You do not have to be a member to do a talk or workshop.
 • You will not become member by giving your talk or workshop.
 • Brmlab does not pay you to do a talk or workshop and there is no compulsory entrance fee for participants. You can sell materials for workshop to participants.
 • There has to be a member of Brmlab present at all times during talk or workshop.
 • Talk or workshop should be in calendar and should have their own wiki page.
 • Brmlab usually streams and records video from talks.
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki