[[FAQ]]
 

This is an old revision of the document!


FAQ

CS/SK

Často kladené otázky.

Musím umět anglicky abych mohl přijít do brmlabu?

Ne. Ale možnost popovídat si s lidmi, kteří česky nerozumí bude omezená.

Musím rozumět elektronice/programování/...?

Není to nutné.

Kdy smím přijít do brmlabu?

Kdykoli je v brmlab otevřen. Snadno se to pozná ze záhlaví wiki, kde symbol sluníčka a nápis OPEN indikuje, že brmlab je otevřen. Pravidelná setkání (meetupy) se konají každé úterý. V brmlabu se koná mnoho událostí, které je možné navštívit.

Musím byť členom, aby som mohol prísť na nejakú akciu?

Nie. Na akcie Brmlabu majú spravidla prístup aj nečlenovia.

Ako a prečo sa stať členom?

Postup aj dôvody sú vysvetlené v sekcii Join us!. Pre navštívenie Brmlabu nie je nutné byť členom. Pre získanie členstva je nutná návšteva Brmlabu.

Chcem u vás usporiadať workshop alebo prednášku. Čo mám urobiť?

Určite je nutné ozvať sa emailom () a napísať, čoho sa bude prednáška alebo workshop týkať, pre koho je určená a ďalšie podrobnosti. Prednášky a workshopy sa zvyčajne riadia nasledujúcimi bodmi (platí však to, čo napíše rada)

 • Nemusíš byť členom, aby si mohol mať prednášku alebo workshop v Brmlabe.
 • Za prednášku alebo workshop v Brmlabe členstvo nezískaš.
 • Prednášky a workshopy v Brmlabe sú nehonorované (výnimočne môže prednášajúci dostať tričko Brmlabu) a bez povinného vstupného. Je možné účastníkom predávať materiál (zvyčajne pri workshopoch).
 • Počas prednášky musí byť v Brmlabe aspoň jeden člen (aby mohol byť Brmlab otvorený).
 • Prednáška či workshop by mali byť uvedené v kalendári a mali by mať vytvorenú wiki stránku udalosti.
 • Brmlab môže zabezpečiť (a zvyčajne tak robí) živý prenos a záznam videa z udalosti.

EN

Frequently Asked Questions.

Do I need to speak Czech in order to come to brmlab?

Not at all. Alas, you would perhaps be unable to strike a meaningful conversation with some people that do not know English.

Do I need to understand electronics/programming/...?

No, it is not necessary.

When I am allowed to come to brmlab?

Whenever it is open. This can easily be discerned by glancing into the header of any wiki page. A sun symbol along with the text OPEN indicates that brmlab is open. There are regular meetups every Tuesday. There are many open events held in brmlab.

Do I have to be member to attend an event?

No, nonmebers are generally wellcome at Brmlab events.

Why and how do I become a member?

See Join us!. You do not have to be a member to visit us but you have to visit us to be a member.

I would like to have a talk or workshop at Brmlab. What should I do?

You have to write an ameil to with information about your talk or workshop. Talks and workshops usually follow the following rules (but whatever council says goes):

 • You do not have to be a member to do a talk or workshop.
 • You will not become member by giving your talk or workshop.
 • Brmlab does not pay you to do a talk or workshop and there is no compulsory entrance fee for participants. You can sell materials for workshop to participants.
 • There has to be a member of Brmlab present at all times during talk or workshop.
 • Talk or workshop should be in calendar and should have their own wiki page.
 • Brmlab usually streams and records video from talks.
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki