[[FAQ]]
 

This is an old revision of the document!


FAQ

Často kladené otázky.

Frequently Asked Questions.

Potřebné znalosti / Requirements

Musím umět anglicky abych mohl přijít do brmlabu?

Ne. Ale možnost popovídat si s lidmi, kteří česky nerozumí bude omezená.

Do I need to speak Czech in order to come to brmlab?

Not at all. Alas, you would perhaps be unable to strike a meaningful conversation with some people that do not know English.

Musím rozumět elektronice/programování/...?

Není to nutné.

Do I need to understand electronics/programming/...?

No, it is not necessary.

Čas / Time

Kdy smím přijít do brmlabu?

Kdykoli je v brmlab otevřen. Snadno se to pozná ze záhlaví wiki, kde symbol sluníčka a nápis OPEN indikuje, že brmlab je otevřen. Pravidelná setkání (meetupy) se konají každé úterý. V brmlabu se koná mnoho událostí, které je možné navštívit.

When I am allowed to come to brmlab?

Whenever it is open. This can easily be discerned by glancing into the header of any wiki page. A sun symbol along with the text OPEN indicates that brmlab is open. There are regular meetups every Tuesday. There are many open events held in brmlab.

 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki