This is an old revision of the document!


Android Development Series

Android Development
founder: da3m0n22
date/time: since 4.2.2013
place: brmlab
stream: stream

Každý týden 1-2 hodinová přednáška na téma vývoj aplikací pro Android, v rámci které realizujeme example aplikaci na probranou teorii. Přednášky a záznamy z přednášek budou vystaveny zde na wiki.

Konkrétní den stanovíme do konce ledna 2013, přednášky budou probíhat od prvního týdne v únoru.

Návrh prvních přednášek

 • (1) Nastavení vývojového prostředí, úvod do struktury aplikace, podpora různých HW a SW konfigurací
  • example: Hello World
 • (2) Struktura aplikace, MVC pattern, Activity life-cycle, způsoby uložení dat
  • example: CRUD nad SharedPreferences, Files, Cache, SQL
 • (3) Vlákna, responzivita aplikace, AsyncTask, Práce se sítí
  • example: Načítání dat z webového zdroje, persistence, zobrazení
 • (4) Pokročilé UI, 9patch, Seznamy, Fragmenty
  • example: Seznam načtených dat, onItemClickedListener, využití fragmentu Google Maps API
 • (5) UI pro API > v11, Action Bar, zpětná kompatibilita (poskytování nové UI a funkčnosti pro zařízení ve zpětné kompatibilitě)
  • example: Využití ActionBarSherlock, Support v4/v11 library, options a context menu
 • (6) Pokročilá témata: Maven, NDK, Bezpečnost, GC, Memory Leaks, Čistota kódu
 • (7) Pokročilá témata: 2D/3D Grafika, Ochrana kódu (ProGuard), Code Quality (FindBugs, CodePro, PMD)

Použité technologie

 • Java
 • XML
 • SQL
 • JSON
 • SVN/GIT

Podporované vývojové nástroje

 • Eclipse
 • Eclipse ADT
 • FindBugs (statická analýza java kódu)
 • Testování na fyzickém zařízení (použití AVD na vlastní nebezpečí, nepodporovaná metoda)
 • draw9patch - pro úpravu grafických assetů pro 9patch resizing

Příprava vývojového prostředí

Sežeňte si pro vývoj fyzické android zařízení s Android verze 4 (API 14 a výše)
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki