This is an old revision of the document!


Missing parts

Součástky, které chybí v krabičkách v hwlabu. Pokud vezmete poslední kus nebo objevíte, že součástku nemáme, dopište to do tabulky. Pokud jdete do GME, bylo by sluníčkové, kdybyste dokoupili standardním způsobem (jako spotřebák).

Part
Krystal 16 MHz-fixed
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki